HİZMETLER - Personel İstihdamı (Outsourcing)

Personel İstihdamı (OUTSOURCING)

Artan rekabet, küreselleşme, maliyet avantajı yaratma, daha yüksek ürün-hizmet kalitesine ulaşma zorunluluğu gibi parametrelerle günden güne karmaşıklaşan iş dünyası, bu koşullara uyum sağlayabilmek üzere yeni modeller oluşturuyor, Personel İstihdamı Hizmeti de bu yöntemlerden biridir.

Personel İstihdamı ile ana faaliyet alanlarına konsantre olarak kaynaklarını bu alanlarda en iyi olmaya yönlendiren kurumlar, diğer işletme fonksiyonlarını da konunun uzmanlarından hizmet alarak çözümlemektedirler.

Atakturizm, kendi sektöründe işgücü istihdamına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Müşterilerinin ihtiyacı olan uzman kadroları en kısa zamanda oluşturarak, hedeflenen zamanda göreve başlamalarını sağlıyor. Böylece firmalar; hem tüm maliyetleri kontrol edebildiği bir organizasyona sahip oluyor, hem de organizasyon bünyesinde personel istihdamından doğacak tüm risklerinden uzaklaşmış oluyor.

Neden dış kaynak (outsourcing)?
• Maliyetleri azaltmak,
• Zamanın etkin kullanımını sağlamak,
• Asıl işe odaklanarak, rekabet avantajı sağlamak,
• Teknolojik yenilikleri takip edebilmek,
• İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak,
• Hız ve esnekliği artırmak,
• Yasal riski paylaşmak,
• Süreç yenileme kazançlarını hızlandırmak,
• Başarılı işletmeler arasına girebilmek,
• Kaynakları daha etkin kullanabilmek,
• Yatırım harcamalarını azaltmak,
• Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak,
• Kaliteyi arttırmak,
• Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek,
• İK yapısını küçültmek ve maliyeti azaltmak.